top of page
Domů: About
IMG_3110.JPG

Příroda ve městě
🌞

Co si představíte, když se řekne louka?

Pestrobarevné kvítí zalité sluncem?

Včely a motýly poletující nad svěží zelení?

Stébla trávy, co se večer vlní ve větru a ráno třpytí kapkami rosy?

Hustou divokou trávu, která po dešti nádherně voní?

 

Louky jsou tradiční a velmi důležitou součástí naší krajiny. 

 

Proces urbanizace výrazně změnil náš přístup k využívání půdy. Ve městech, ale i na  soukromých zahradách se proto s rozkvetlou loukou setkáte bohužel jen zřídka. Travnaté plochy ve veřejném prostoru jsou zpravidla krátce střižené a jednolitě zelené. Z hlediska biologické rozmanitosti jsou navíc takové plochy méně živé než poušť a jejich udržování stojí zbytečně mnoho peněz a vody. 

Domů: Ubytek hmyzu

Projekt PRAHA KVETE
 

Jednotvárnost městské zeleně je důsledkem homogenizace prostředí, jednoho z nešťastných, ale přesto stále rozšířených způsobů lidského zásahu do přírody. Původně rozmanitá krajina se pod lidskou rukou mění v jediné, biologicky chudé prostředí. Kde totiž nerostou květiny, nežije ani hmyz. Současný celosvětový pokles rozmanitosti hmyzu a ohrožení ekosystémových služeb (přínosů, které člověku ekosystémy poskytují) dokazují, jak mohou být podobné snahy podmanit si přírodu nebezpečné.

 

Dnešní podoba městské zeleně a intenzivní způsob zemědělství výrazně ohrožují jednu velmi důležitou skupinu – hmyzí opylovače.

Podle entomologů, odborníků na hmyz, kteří počty hmyzích opylovačů dlouhodobě sledují, klesl jejich počet za posledních několik desítek let o více než polovinu. Vztah mezi opylovači a rostlinami je pro fungování přírody, a tedy i pro člověka, natolik důležitý, že při dalším úbytku může dojít k nevratným škodám. Řešení přitom není vůbec složité. Mnoho měst západní Evropy zakládá nové luční porosty, a podporuje tak původní rostlinnou skladbu, nejen v zahradách a sadech. Praha naštěstí nechce patřit mezi výjimky, a proto vám můžeme představit náš projekt. 

V reakci na výše zmíněné skutečnosti jsme založili Praha kvete, projekt usilující o pomoc volně žijícím opylovačům. A jak toho chceme dosáhnout? Již několik let zakládáme květnaté louky na veřejně přístupných místech, ve školách, školkách či komunitních zahradách. Pořádáme akce pro veřejnost, kde ukazujeme možné další cesty, jak tento hmyz lze vhodně chránit.

D162EFB9-5866-4C49-9D9F-17747432555B.JPG
Naše osevní směs

Jakou používáme osevní směs?

 

Oséváme směsí od Dr. Strakové, firma Agrostis s. r. o. Jedná se konkrétně o směs SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 58 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil, ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině.

 

Plánujeme také využívat osevních postupů přímo od MHMP Prahy.

 

Jedná se o směs původních rostlin v ČR, která zároveň neobsahuje vzácné druhy. 

Naše plošky jsou zakládané v intravilánu (území Prahy), jsou malé (destíky m2), zakládané hlavně ve školních a domácích zahrádkách, vždy s použitím původních a běžných druhů.

 

Při výběru samotné osevní směsi je vždy potřeba ohlídat si její složení. Není žádoucí vysazovat nepůvodní ba dokonce invazní rostliny. Zvláštní pozornost by měla být věnována výběru osevní směsi (lépe v tomto případě pouze podpořit původní porosty), pakliže se vaše zahrádka nachází v chráněném území či jeho blízkosti. 

Složení směsi:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Highland') 5,8%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 3%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespiosa) 1%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 13%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 6%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 13%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1,6%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 1,6%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5%

Byliny 27%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,3%, Řebříček chlumní (Achillea collina) 0,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1%, Hvězdnice chlumní (Aster amellus) 0,1%, Šedivka šedivá (Berteora incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,2%, Klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 0,2%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 1,6%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,6%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,8%, Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) 0,5%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,8%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis 'Blankyt') 0,4%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,1%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,7%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,5%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,7%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,9%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1,7%, Mochna přímá (Potentilla recta) 1,9%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,6%, Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) 0,1%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,4%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,7%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,3%, Silenka nící (Silene nutans) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,2%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,5%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,4%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,6%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 0,2%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,3%

Jeteloviny 3%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,8%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,7%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,3%

Domů: O projektu

 Monitoring opylovačů
aneb jak se do projektu zapojit

🐛Aktuálně sháníme dobrovolníky pro pomoc s monitoringem opylovačů na našich loučkách přes aplikaci iNaturalist a nebo pomocí zápisového archu (pdf níže)🌱

Monitoring přes iNaturalist

V aplikaci najdete současnou mapu našich květnatých luk současně se seznamem opylovačů, kteří byli na našich loučkách dosud spatřeni. Pokud si aplikaci stáhnete do telefonu, můžete se zapojit do monitoringu opylovačů na našich loučkách a pomoct nám tak s efektivní ochranou hmyzu ve městě. Informace z aplikace iNaturalist poslouží totiž jako základní podklad při tvorbě atlasu pražských opylovačů.

Nejste si jisti, jak se aplikace iNaturalist používá? Podrobný návod níže vám ukáže, jak zanést pozorování opylovačů do aplikace krok za krokem.

Kotva 1

Monitoring se zápisovým archem

Věnuj deset minut svého času pozorováním hmyzu na květech. K pozorování využij ideálně loučky z naší květnaté směsi. Pokud ale naši loučku nemáš a chceš si monitoring vyzkoušet, směle do toho!  Nejen, že během monitoringu nachytáš ze sluníčka potřebné množství vitaminu D na celý den, zároveň se také zapojíš do jedinečného výzkumu a přispěješ tak k ochraně pražských opylovačů. Vydej se tedy za slunného počasí a ideálně v časovém rozmezí 1. dubna až 30. září. V pdf. dokumentu najdeš nejen samotný zápisový arch, ale také jednoduchý určovací klíč jednotlivých opylovačů a podrobné info k samotnému monitoringu.

Screenshot 2024-06-02 at 9.03.34.png
Informace pro školy a školky

🏫  Pokud jste škola, školka, městská či komunitní zahrada a náš projekt vás zaujal, neváhejte se nám ozvat! Domluvíme se na založení vaší květnaté plošky. 

🤝 Pro školy a školky pořádáme zdarma workshopy o ochraně opylovačů, kde například ukazujeme, jak efektivně vytvářet hmyzí domky a jaké jsou další cesty podpory volně žijících opylovačů v městském prostředí. 

👁 Chodíte-li rádi do přírody a pozorujete poletující hmyz, můžete nám pomoci s monitoringem opylovačů na našich loučkách. Vyčkejte na nejbližší slunečný den a vydejte se objevovat městskou divočinu!

🐝 Monitorovat opylovače můžete skrz aplikaci iNaturalist a nebo pomocí našeho jednoduchého klíče a zápisového archu (pdf). Podrobné info najdete v sekci "Monitoring opylovačů".

Domů: Jak se zapojit
Návody

Chcete-li si založit vlastní loučku a tápete jak na to? Připravili jsme pro Vás několik jednoduchých návodů, které vám to usnadní 😉!

Návody

Hry

Zde si můžete stáhnout a vytisknout soubory s aktivitami jako omalovánky, bludiště a křížovka.

Hry
Domů: Členové týmu

ČLENOVÉ TÝMU

EKOLOGIE HMYZU

Kdo jsme my?

logo1.png
Foto-filip_edited.jpg
MGR. FILIP HARABIŠ, PH.D.
❖ Hlavní koordinátor a řešitel projektu

V rámci profesního zaměření se věnuje ekologii (nejen hmyzu) a ochraně přírody s důrazem na vodní entomofaunu. Filipovou vášní jsou již 15 let vážky. Je autorem mnoha vědeckých článků i populárně vědeckých publikací. Jeho hlavním cílem je efektivní ochrana hmyzu v člověkem ovlivněném prostředí.


 

V Praha kvete má na starosti koordinaci jednotlivých činností v rámci projektu a je ručitelem vysoké kvality (po odborné i edukační stránce) vytvořených materiálů. Do projektu je zapojen v celé jeho šíři, od terénní přípravy louček až po edukačníprogramy ve školách.

2.jpg
ING. MICHAL ŘEŘICHA, PH.D.
❖ Spoluřešitel projektu

Michal je absolventem doktorského oboru Ekologie na FŽP – ČZU, zabývá se ekologií a fyziologií hmyzu. Je spoluautorem několika vědeckých článků v oblasti ekofyziologie hmyzu. Jakožto učitel přírodovědných předmětů stále tíhne k popularizaci výzkumu a ochrany hmyzu směrem k veřejnosti. 


 

V projektu má na starost tvorbu popularizační a edukační části. Vede vybrané přednášky pro školy a koordinuje přípravné práce na jednotlivých ploškách. Zároveň je hlavním prostředníkem mezi zapojenými dobrovolníky a řešiteli projektu.

13528309_10207340487218092_8795225350731
ING. ANNA-MARIE POSKOČILOVÁ
❖ Propagace projektu

Absolventka oboru Ochrana přírody FŽP – ČZU a aktuálně studentka druhého ročníku doktorandského studia na FŽP – ČZU. Aktuálně se věnuje studiu ekologických pastí u vážek. Na vědě ji nejvíce baví mezioborovost, tedy propojování jednotlivých oborů tak, aby došlo k vzájemnému porozumnění. 


 

V rámci projektu má na starosti především jeho propagaci v různých sférách, tvorbu a správu webové stránky, grafickou úpravu popularizačních a edukačních materiálů. Anna-Marie dále vede vybrané přednášky pro zapojené dobrovolníky.

IMG_9490_edited.jpg
ING. VERONIKA JAŠKOVÁ​
❖ Tvorba her a propagace

Verča je absolventkou oboru Aplikovaná ekologie a aktuálně dokončuje magisterské

studium v oboru Ochrana přírody na ČZU - FŽP. V současné době se věnuje studiu

samotářských včel a hledání efektivních způsobů, jak tyto, ale i ostatní klíčové

opylovače podporovat a chránit v městském prostředí. Její hlavní vizí je přetváření

městského prostředí do podoby, která bude podporovat diverzitu živočichů a rostlin

všeobecně.


 

V projektu Praha kvete má na starosti zajišťování osiva květnatých luk pro všechny

zájemce, kteří se do projektu rozhodli zapojit, tvorbu her pro děti a propagaci

projektu.

Domů: Blog2
✨  Blog s novinkami  ✨
Vyhledat
1
2
Domů: Contact
IMG_3110.JPG

Napište nám! ✏️📄

  • insta
  • fb
logo_moneta_money_bank_rgb_edited_edited
1682411969_tacr_logo_bila.png

Děkujeme!

Kontakty

bottom of page